Även nästa generation behöver en kristen bokhandel

Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet för att kunna ha kvar en kristen bokhandel även i framtiden. Våra inkomster kommer från försäljning på bokhandel, loppis och café. Dessutom får vi in hyresinkomster och medlemsavgifter.

Understödsmedlemskap

Du får gärna stöda vår verksamhet genom understödsmedlemskap. Årsavgiften (2022) för privatpersoner är 30 €. För organisationer är avgiften 100 €, 200 € eller 300 € beroende på dess storlek. 

Privatpersoner och organisationer som önskar stöda föreningens syfte och verksamhet kan bli antagna som understödsmedlemmar av styrelsen.

Understödsmedlemmarna får delta i föreningens vår- och höstmöten men har inte rösträtt.

Fyll i ansökan om understödsmedlemskap


Om du vill avboka ditt medlemskap, meddela om det här: