Ebeneser Voluntary Service rf.

Vi är en förening

Ebeneser voluntary service rf. grundades år 1971 för att understöda mission. Pengar för ändamålet samlades in genom loppisverksamhet. År 1975 utökades verksamheten med en kristen bokhandel och ett café.

Vi finns i Neristan, i hjärtat av gamla stan i Karleby.

I butiken kan du bekanta dig med vårt över hundra år gamla timmerhus som är ett av de största trähusen i gamla stan. 

Vårt syfte

Föreningens syfte är att stöda kristen mission:
- Genom att betjäna med bred tillgång av kristet material.
- Genom att finnas till som allkristen mötesplats.
- Ekonomiskt och materiellt. 

Våra värderingar

Föreningen fungerar i allkristen anda utan att representera något enskilt samfund. Varje medlem hör ändå till en kristen församling som är medlemmens andliga hem. Utgångspunkten för verksamheten är den gemensamma kristna grunden som uppenbaras i Bibeln och vars kärna uttrycks i den apostoliska trosbekännelsen. Gud uppenbarar sin vilja för människorna genom Bibeln som är Hans Ord. Därför är Bibeln en auktoritet, felfri och alltid aktuell.

Mission

Missionsbefallningen har givits åt varje kristen. Som kristen organisation vill vi bidra till att missionsbefallningen förverkligas genom att bl.a. i lokal bokhandel tillhandahålla kristet material att köpas som gåvor och till kundernas egen uppbyggelse samt genom att stöda missionsarbete ekonomiskt.

Pålitlighet och öppenhet

Var och en av oss bär ansvar för sitt ansvarsområde så att vi visar oss värda den tillit vi får av varandra.